marin elektronik

Hantverk och marinelektronik

Marint & Design

  • Navigation
  • GPS
  • AIS
  • Autopilot
  • Solpaneler
  • Datorer
  • Radiokommunikation
  • Instrument
  • Båtel

Copyright © All rigths reserved

Marint & Design i Borgholm

Senast ändrad 2019-01-20

Marin elektronik


Försäljning, service och installation.

Auktoriserad återförsäljare, installation och service för:

När det känns för svårt, omöjligt

eller när andra säger att det inte går..


Fråga oss!

martin@lesen.nu

Överspänningsskydd

Översänningsskydd för vindgivare i NMEA2000 system.


Vindgivarna i dessa system är mycket känsliga för överspänning orsakade av bl.a. närliggande åskväder. Vindgivarna är inkapslade och så gott som omöjliga att reparera. Garantin gäller sällan för skador av den här typen och en ny givare är kostsam.


Den här enheten kopplas enlkelt in vid mastfoten mellan mastkabeln och nätverket. Den har färdiga kontakter och kabel för direkt anslutning i NMEA 2000. Den ger ett visst skydd när nätverket är aktivt och ett mycket bra skydd när nätverket är avstängt. Fullständigt skydd vid ett åsknedslag kan inte garanteras. En LED-indikator på enheten visar när enheten är aktiv.

Beställ här!